Auton akun huoltaminen

Latausgeneraattoria lukuunottamatta akku on tärkein komponentti auton sähköjärjestelmässä. Siitä auton kaikki elektroniikka saa virtaa, kun moottori ei ole käynnissä. Kun moottori käy on se olennainen osa latausgeneraattorin jännittensäätimen toimintaa.

Toisin kuin vanhanaikaiset sähköjärjestelmät, jotka toimivat generaattorein ja pystyivät toimimaan ilman akkua, nykyautojen sähköjärjestelmät ovat riippuvaisia akusta, jotta ne toimivat oikein.

Kuollut akku tarkoittaa, että auto ei käynnisty ja latausgeneraattori joutuu tekemään kovasti töitä – jopa pettämiseen asti. Siksi auton akun huolto on elintärkeää nykyautojen teknologian kannalta.

Vaikka latausgeneraattori pitää akun ladattuna normaalitilanteessa, tyhjenevät akut erinäisistä syistä tai tulevat yksinkertaisesti elinkaarensa loppuun.

Mikä lataa auton akkua?

Kun auton akun varaus on kunnossa, antaa akku lukeman noin 12.4 ja 12.6 voltin väliltä. Siinä on silloin tarpeeksi varausta 25A purkaukseen 9-15 tunnin ajaksi, jonka päätteeksi varaus on yleensä pudonnut 10.5 voltin tasolle eikä akku jaksa enää käynnistää autoa.

Äärimmäiset lämpötilat sekä normaalista latauksesta ja purkautumisesta johtuva kulutus laskevat akun varauskapasiteettia. Varauskapasiteetista riippuen voi akku kuolla, jos unohdat valot päälle hoitaessasi jonkin nopean asioinnin tai voit unohtaa ajovalot koko päiväksi päälle ja silti käynnistää auton ongelmitta.

Auton akkua voi ladata kahdella tavalla; latausgeneraattorin avulla tai ulkoisesta lähteestä. Tavallinen akun käyttö, kuten radion soittaminen tai sisävalojen pitäminen päällä moottorin ollessa sammutettuna, latautuu seuraavan kerran, kun käynnistät auton.

Kun kierrosluvut kasvavat, latausgeneraattorin kyky tuottaa sähköä kasvaa myös ja sähkö, jota ei silloin käytetä muuhun vapautuu akun lataamiseen.

Joissakin tapauksissa, kun seisot valoissa ei lisälaitteiden käyttämiseen ole tarpeeksi virtaa, jolloin akusta purkautuu enemmän virtaa latautumisen sijaan.Lyijyakut ovat vanhentumassa

Autoissa ollaan siirtymässä vanhoista lyijyakuista, joiden tekniikka on jo 150 vuotta vanhaa, litiumakkuihin. Litiumakut tulivat markkinoille 25 vuotta sitten ja niiden energiatiheys on nyt jo nelinkertainen lyijyakkuihin verrattuna.

Litiumioniakku painaa siis vain neljäsosan lyijyakun painosta mutta siinä on sama ampeerituntimäärä.

Kuinka ladata auton akku

Jos latausgeneraattori ei pysty lataamaan akkua tarpeeksi, on aika ladata akkua ulkoisesta virtalähteestä. Nämä laturit ovat AC tehoisia ja antavat 12V DC virtaa suhteellisen matalalla jännitteellä. Tämä on paras tapa ladata täysin tyhjentynyt akku.

Liian voimakas lataaminen ja purkaminen vapauttaa vetyä, joka lisää akun räjähtämisen riskiä.

Tästä syystä on tärkeää pitää huolta oikeanlaisesta akun lataamistavasta, kuten käynnistyskaapeleita kytkettäessä. Tämän takia on myös hyvä käyttää laturia, joka lataa akkua hiljalleen.

Nykyaikaiset laturit pitävät latausjännitteen riittävän alhaisena ja pulssimaisena, jolloin vedyn muodostuminen jää vähäiseksi.

Akun lataaminen tulee tehdä hyvin tuuletetussa tilassa ja ennen latausta on syytä lukea käyttöohjeet, jotta kaapelit tulee kytkettyä ja poistettua oikeassa järjestyksessä.

Akun lataaminen:

 • Pyydä huollossa, että akun kunto tarkistetaan.
 • Irroita akkukaapelit, kun lataat akkua itse.
 • Hanki nykyaikainen akkulaturi.
 • Lataa hyvin tuuletetussa tilassa.
 • Kiinnitä ensin punainen (+) liitin (+) napaan, sitten (-) liitin (-) napaan, kytke laturi kiinni ja laita sitten laturin pistoke pistorasiaan.
 • Pura laturi pois päinvastaisessa järjestyksessä.
 • Vie aina kolhiintunut tai rikkinäinen akku kierrätykseen.

Akun lataaminen käynnistyskaapeleilla

Tyhjälle akulle voi antaa tietyn varauksen käynnistyskaapeleilla vaikka tässä piilee riski.

Sen jälkeen, kun käynnistyskaapelit on kytketty, voi luovuttavaa ajoneuvoa pitää käynnissä, jotta sen latausgeneraattori lataa tyhjää akkua.

Tämän aikana kaikki lisälaitteet ladattavassa autossa tulee pitää pois päältä, jotta latausgeneraattorilla on tarpeeksi virtaa kuolleen akun lataamiseen. Riippuen siitä, kuinka tyhjä akku on, muutaman minuutin lataus antaa yleensä tarpeellisen pintalatauksen, jolla auton saa taas käyntiin.

Apukäynnistyksen jälkeen latausgeneraattori alkaa toimimaan ja rupeaa lataamaan tyhjää akkua. Ajamalla autoa voi tällöin jälleen ladata akkua enemmän.

Latausgeneraattoreita ei kuitenkaan ole suunniteltu tyhjien akkujen lataamiseen, joten akkulaturin kytkeminen on silti hyvä idea apukäynnistyksen jälkeen.

Auton akun ylläpito

Nykyajan autoissa akut ovat yleensä suljettuja eikä niihin pysty eikä tarvitse tehdä paljon huoltotoimenpiteitä lataamisen lisäksi.

Lämpötilan laskiessa akku ei kuitenkaan enää ota vastaan virtaa yhtä hyvin ja varaus laskee. Auton oma latausjärjestelmä ei myöskään ehdi lataamaan akkua, jos autolla ajaa paljon lyhyitä matkoja.

Jos akun varaustaso pääsee alhaalle, ei pitkäkään ajoreissu enää riitä akun lataamiseen – etenkin kylmällä säällä.

Akkua kannattaakin ladata ulkoisesta virtalähteestä, etenkin ennen talvea. Täyteen ladattu akku säilyttää varauksensa paremmin.

Akun käyttöikää voi pidentää jopa useammalla vuodella, kun sitä lataa säännöllisesti 2-4 kertaa vuodessa.

Nykyään autoihin kehitetään entistä enemmän ympäristöä säästäviä toimintoja, kuten esimerkiksi Stop&Go-toiminto, joka sammuttaa moottorin liikennevaloissa pysähtymisen ajaksi.

Tämä tarkoittaa, että moottorikäynnistyksiä tulee runsaasti lisää jokaiseen reissuun ja tämä rasittaa akkua enemmän.

Kuinka akkua hoidetaan?

Nykyaikaiset laturit osaavat analysoida akun varaustilan ja ladata akun ilman, että akku saa äkillistä rajua virtaa. Ne osaavat myös siirtyä ylläpitolataukseen, kun akku on täynnä.

 • Lataa akkua 2-4 kertaa vuodessa.
 • Säilytä akku täydessä jännitteessä; täysi akku kestää jopa -70°C pakkasia.
 • Varmista, että akku ei purkaannu esim. varashälyttimellä.
 • Älä tyhjennä akkua kokonaan.
 • Jos akku on vanhempi ja sen voi avata, pitää siihen tarpeen mukaan lisätä tislattua vettä.