5 merkkiä kuolleesta akusta

Bensa on kuin auton ruokaa, joka pitää sen käynnissä, akku on kipinä, joka saa sen heräämään henkiin. Ilman tätä ensimmäistä herätystä, auto voisi yhtä hyvin olla erittäin iso paperipaino.

On tiettyjä tilanteita, joissa auto on mahdollista käynnistää ilman akkua ja jotkut pienet moottorit eivät edes käytä akkuja, mutta tosiasia on, että akun kuollessa autosi ei tule liikahtamaan.

Kuollut akku voi ilmaista läsnäolonsa eri tavoin. Jos autossasi ilmenee jokin seuraavista ongelmista, voi sinulla olla kuollut akku.

1. Ei sisävaloa tai avoimen oven äänimerkkiä

Ennen kuin edes käynnistät autosi, on muutama vihje, jotka saattavat kertoa kuolleesta akusta. Esimerkiksi, jos olet asettanut sisävalon syttymään, kun avaat auton oven ja se pysyy pimeänä, on se varoitusmerkki.

Jos akku on täysin tyhjä, sisävalo ei syty, kun avaat oven. Jos sisävalo vaikuttaa himmeältä, voi akussa olla todella alhainen varaustaso. Varaustaso voi olla jo niin matala, että akku ei jaksa enää käynnistää autoa tai auto voi jäädä tienvarteen muutaman korttelin jälkeen.

Jos auto yleensä hälyttää äänimerkillä, kun avain on virtalukossa ja ovi vielä auki eikä sitä yhtenä aamuna kuulu voi autossa olla kuollut akku.

Jos huomaat, että jotkut sähkötoiminnot toimivat ja jotkut eivät, ei syy yleensä ole akussa. Esimerkiksi, jos sisävalo ei syty eikä auto hälytä avoimesta ovesta mutta radio ja ajvalot toimivat, on kyse todennäköisemmin viallisesta oven anturista.

  • Mahdolliset muut syyt: viallinen oven kytkin tai sulake.

2. Ajovaloja ja radiota ei saa päälle

Muut sähkökäyttöiset järjestelmät, kuten mittariston valot, ajovalot ja radio lakkaavat yleensä toimimasta, kun akku on tyhjä. Joskus ne voivat vielä toimia vaikkakin heikosti, kun akun varaustaso on laskenut todella alhaiselle tasolle.

Esimerkiksi himmeät ajo- tai sisävalot voivat kertoa tyhjästä akusta. Myös se, että autoa ei saa käyntiin kielii liian alhaisesta akun varaustasosta.

  • Mahdolliset muut syyt: palanut pääsulake, korroosiota akussa tai sen liittimissä sekä muut johto-ongelmat.3. Mitään ei tapahdu, kun avainta kääntää virtalukossa

Selvin oire kuolleesta akusta on auto, joka ei lähde käyntiin. On kuitenkin monta eri tapaa, jolla auto voi olla käynnistymättä mutta jos huomaat, että mitään ei tapahdu, kun käännät avainta virtalukossa, on syypää yleensä tyhjentynyt akku.

Selvittääksesi tarkan syyn, miksi moottori ei käynnisty, kuuntele tarkkaan, kun käännät avainta virtalukossa. Jos et kuule mitään, on se todennäköisesti starttimoottori, joka ei saa virtaa.

Kun tähän yhdistyy muut oireet, kuten himmeät tai sammuneet sisä- ja ajovalot, on syy mitä todennäköisimmin akku.

Varmistaaksesi, että ongelma on akussa on sen jännite tarkistettava. Voit tarkistaa sen itse yleismittarilla tai viedä sen ammattilaisten tarkistettavaksi, jossa akun kunto voidaan määrittää tarkemmin työkaluilla, kuten hydrometrillä ja kuormitustesterillä.

  • Mahdolliset muut syyt: viallinen starttimoottori, solenoidi, virtalukko tai muu osa, korroosiota akun navoissa, kuluneet tai vialliset johdot.

4. Kuulet starttimoottorin mutta auto ei käynnisty

Jos autoa käynnistettäessä kuuluu epätavallisia ääniä, on syy yleensä muualla kuin akussa. Jos olet omistanut autosi jonkin aikaa, olet todennäköisesti tottunut ääneen, joka kuuluu, kun käännät avainta virtalukossa.

Se ääni on starttimoottori joka kytkeytyy moottoriin fyysisesti kiertääkseen sitä vauhtipyörän avulla. Muutokset tässä äänessä ovat merkki ongelmasta.

Se minkälainen muutos äänessä on, voi auttaa sinua määrittämään ongelman alkuperän.

Kun ääni käynnistettäessä vaikuttaa työläältä tai hitaalta, osoittaa se ongelmaan akussa tai starttimoottorissa. Yleisin ongelma on akun alhainen varaustaso, joka ei tuota tarpeeksi voimaa starttimoottorin käynnistämiseen.

Starttimoottori saattaa saada mottoorin kiertämään mutta ei niin hyvin, että moottori jaksaisi lähteä kunnolla käyntiin.

Joskus käynnistysmoottori voi vioittua niin, että se vielä toimii mutta yrittää imeä enemmän tehoa akusta kuin mitä akulla on antaa. Tässäkin tapauksessa käynnistin kuulostaa hitaalta eikä auto käynnisty.

Jos käynnistin toimii normaalisti, voi autossa olla liian vähän polttoainetta tai liian heikko kipinä auton käynnistämiseen.

  • Mahdolliset muut ongelmat: käynnistin voi olla huonolaatuinen, kulunut tai viallinen.
  • Jos akun jännite on normaali, eikä akusta löydy vikaa hydrometrillä tai rasitustesterillä sekä akun ja käynnistimen kaikki liitännät ovat puhtaat ja tiukat, voi kyseessä olla huono käynnistin.
  • Ennen kuin lähdet vaihtamaan käynnistintä, voi mekaanikko tarkistaa ampeerimittarilla, imeekö starttimoottori liikaa tehoa akusta.

Muut äänet käynnistettäessä

Jos kuulet muita epätavallisia ääniä, ei ongelma ole kuollut akku. Napsahtelu viittaa yleensä vialliseen solenoidiin tai jopa huonoon käynnistimeen. Murskaava tai hiertävä ääni taas kielii vakavammasta ongelmasta.

Jos autosta lähtee hiertävä ääni käynnistettäessä, ei sen yrittämistä kannata jatkaa. Hiertävä ääni voi johtua siitä, kun starttimoottorin hammasratas ei sovi kunnolla yhteen vauhtipyörän hampaisiin.

Auton käynnistämisen jatkaminen voi siis aiheuttaa vakavankin vaurion. Pahimmassa tapauksessa auton vioittuneen vauhtipyörän vaihtaminen vaatii moottorin, vaihteiston tai molempien poistamisen.

Mitä, jos moottori pyörii normaalisti muttei lähde käyntiin?

Jos moottori kuulostaa toimivan normaalisti mutta ei yksinkertaisesti lähde käyntiin, ongelma ei ole akussa. Eron kuulee yleensä nopeudessa, jolla moottori pyörii, kun ongelma on akun matala varaus.

Moottori, joka pyörii muttei käynnisty kertoo yleensä ongelmasta polttoaineen tai sytytystulppien kanssa.

Tällaisen ongelman todentaminen voi olla monimutkaista mutta alkaa aina tarkistamalla, että sytytystulpissa on kipinä ja kaasuttimessa sekä ruiskupumpussa polttoainetta.

Joissakin tapauksissa mäkeen pysäköiminen melkein tyhjällä tankilla voi aiheuttaa tällaisen ongelman, koska polttoaine voi siirtyä pois polttoaineen syötön ulottuvilta.

5. Auto käynnistyy aamulla vain avulla mutta normaalisti myöhemmin päivällä

Yleinen tilanne tässä tapauksessa on, että akku vaikuttaa tyhjältä mutta auto käynnistyy hyvin latauksen jälkeen tai apuvirralla.

Auto voi sitten käynnistyä ilman ongelmia koko loppupäivän ja jatkaa tätä jopa muutaman päivän, kunnes ongelma palaa. Yleensä sen jälkeen, kun auto on ollut pysäköitynä yön yli.

Tämä voi olla merkki huonosta akusta mutta yleensä taustalla olevalla syyllä ei ole mitään tekemistä akun kanssa. Usein havaitaan, että sähköjärjestelmässä on parasiittinen vuoto, joka hitaasti tyhjentää akkua.

Jos vuoto on tarpeeksi pieni, sen vaikutuksen huomaa vasta, kun auto on ollut pysäköitynä pidemmän aikaa. Akku voi tarvita uusimista mutta ainoa tapa ratkaista ongelma on löytää virtavuodon syy.

Muut ongelmat, kuten korroosiota navoissa tai löysät johdot, voivat aiheuttaa samantyyppisen ongelman. Virtavuotoa etsiessä kannattaakin puhdistaa akku ja kiristää kaikki johdot kunnolla, jonka jälkeen akun voi ladata täyteen.

Talvella kylmä heikentää akun kykyä varastoida ja vapauttaa virtaa. Jos auto käynnistyy huonosti sen jälkeen, kun se on ollut pysäköitynä ulkona yön yli mutta ongelmitta työpäivän jälkeen, kun auto on seissyt sisäparkissa, on tämä todennäköisesti ongelman syy.

Vanhan akun vaihtaminen uuteen ja/tai akkuun, jossa on korkeampi CCA-arvo, ratkaisee yleensä ongelman.Kun akku on lopullisesti kuollut

Vaikka jotkut yllämainituista ongelmista liittyvät oikeastaan huonoon akkuun, ovat monet niistä taustalla olevia syitä. Näissä tapauksissa ongelman syyn korjaaminen ja akun lataaminen korjaavat tilanteen.

Totuus kuitenkin on, että joka kerta akun tyhjentyessä täysin, se kärsii peruuttamattomista vahingoista.

Täyteen ladatussa lyijyakussa lyijylevyt ovat upotettuna veden ja rikkihapon seoksessa. Kun akusta purkautuu virtaa, rikkiä imeytyy akkuhaposta ja lyijylevyt peittyvät lyijysulfaatilla.

Tämän prosessin voi peruuttaa –  siksi akku voi latautua ja purkautua. Kun akkuun kytkee laturin tai latausgeneraattorin toimittaessa sähkövirtaa akkuun moottorin käydessä, suurin osa levyihin kertyneestä lyijysulfaatista vapautuu takaisin. Samaan aikaan akusta vapautuu vetykaasua.

Latausten ja purkausten syklien määrä on kuitenkin rajallinen. Kuinka monta kertaa akku kestää täyden tyhjennyksen, on myös rajattu.

Voit siis huomata, että joudut joka tapauksessa uusimaan akun, joka on useamman kerran käynnistetty apuvirralla tai ladattu tyhjästä täyteen.

Toinen huomattava merkki loppuunajetusa akusta on, kun mittarissa näkyy noin 10,5 volttia. Tällöin lyijylevyt ovat jo melkein kokonaan sulfaatin peitossa.

Akun tyhjentäminen tämän alle voi pysyvästi vahingoittaa akkua. Akkua ei välttämättä enää pysty edes lataamaan täyteen tai täyteen ladattu akku ei yksinkertaisesti kestä enää niin kauaa kuin sen normaalioloissa pitäisi.

Kuolleen akun jättäminen sellaisenaan voi myös aiheuttaa vakavia ongelmia, koska lyijysulfaatti muuttu lopulta kovettuneiksi kiteiksi. Tätä tiivistymää ei pysty akkulaturi tai latausgeneraattorin virta rikkomaan ja ainoa ratkaisu on vanhan akun vaihtaminen uuteen.