Moottorivalo

Jos tämä valo ilmestyy mittaristoon, on tärkeää viedä auto tarkastettavaksi vaikka se tuntuisi normaalilta ajaa. Auton moottorivikaa kannattaa välttää hinnalla millä hyvänsä, joten vaikka kyseessä olisi viallinen anturi tai pieni ongelma vältyt isommalta vauriolta, kun tarkistutat asian heti. Tutustu tarkemmin moottorin varoitusmerkkeihin.

Moottorivalo voi toisissa autoissa olla väriltään punainen ja se voi vilkkua.

Miksi moottorivalo palaa?

Ajat autoa tai ehkä vasta käynnistit auton, mutta yhtäkkiä moottorivalo syttyy mittaristossa. Jos olet kuten useimmat autoilijat, et tiedä, miksi valo palaa. Moottorivalo on yksi mystisimmistä mutta myös uhkaavimmista merkkivaloista. On yksi asia, että rengaspainevalo syttyy mutta mahdollinen moottorivika on tyystin eri asia.

Moottorivalo voi merkitä useaa eri asiaa; kaikkea löysästä bensatankin korkista aina moottorin sammumiseen. Se ei välttämättä tarkoita, että sinun tarvitsee heti pysäyttää auto mutta kannattaa viedä auto huoltoon tarkistettavaksi mahdollisimman pian. Jos et panikoi herkästi, saatat miettiä “Kuinka kauan voin ajaa moottorivalo päällä?” – tällöin sinun kannattaa jatkaa lukemista.

Happianturi tarvitsee uusimista

Happianturi mittaa palamattoman hapen määrää auton pakokaasujärjestelmässä. Auto, jossa on viallinen happianturi toimii yleensä normaalisti mutta ei läpäise päästömittauksia.

Bensakorkki on huonosti kiinni, viallinen tai puuttuu

Bensakorkki sinetöi polttoainejärjestelmän ja auttaa yllämpitämään painetta tankin sisällä. Se estää myös polttoaineen kaasujen (hiilivetyjen) karkaamisen ilmakehään silloin, kun autoa ei ajeta.

Katalysaattori tarvitsee vaihtoa

Katalysaattori auttaa suojelemaan ympäristöä muuttamalla haitallisen hiilimonoksidin hiilidioksidiksi. Vaurio katalysaattorissa on yleensä huollon laiminlyönnin syytä. Ilman toimivaa katalysaattoria auto sakkaa eikä sillä voi ajaa, koska moottorivika on väistämätön.

Massavirtausanturi pitää uusia

Massavirtausanturi mittaa moottoriin tulevan ilman määrää päättääkseen kuinka paljon polttoainetta tarvitaan moottorin käynnissä pitämiseksi. Kun massavirtausanturi on viallinen voi moottori toimia heikommalla teholla.

Riittämätön virtaus pakokaasun kierrätysventtiilissä

Kierrätysventtiili vähentää auton päästöjä. Se toimii kierrättämällä osan moottorin pakokaasuista takaisin moottorin sylintereihin. Jos kierrätysventtiili on tukossa tai ei toimi niin kuin sen pitäsi, moottorin teho voi vähentyä. Jos auton tyhjäkäynti on rosoista tai venttiili koputtaa, on aika viedä auto huoltoon.

Sytytystulpat tai johdot on vaihdettava

Sytytystulpat sytyttävät polttoaineseoksen moottorin sylinterissä. Sytytystulpan johdot kuljettavat kipinän sytytyspuolasta sytytystulppaan. Sytytystulppien vaihtamatta jättäminen aiheuttaa lopulta moottorivian.

Miksi moottorivalo vilkkuu?

Vilkkuva merkkivalo auton mittaristossa yleensä kertoo vakavammasta ongelmasta. Kun näin käy, tarkista auton ohjekirja ja varaa aika autolle huoltoon, jotta ammattilainen pääsee tarkastamaan auton mahdollisimman pian. Jos jätät valon huomioimatta, saatat aiheuttaa vahinkoa kalliille moottorin osille.